Účinné a efektivní jednání se čtenářem v knihovně, včetně prevence a řešení konfliktů

Ve čtvrtek 11. června se v Knihovně Jana Drdy Příbram konal seminář v rámci výkonu regionálních funkcí Účinné a efektivní jednání se čtenářem, včetně prevence a řešení konfliktů. Semináře se zúčastnilo 17 účastníků ze 6 knihoven regionu Příbram. Lektorkou byla paní PaedDr. Olga Medlíková, která pracuje jako samostatná lektorka pro neziskové organizace, business a státní správu od roku 1996.
Seminář byl interaktivní a připravený na základě požadavků účastníků.
Účastníci měly možnost zkusit si některé situace, které v knihovnách mohou se čtenáři a uživateli nastat.