Vyhlášení výběrových dotačních řízení VISK a Knihovna 21. století na rok 2024

Ministerstvo kultury – odbor umění, knihoven a kreativních odvětví vyhlašuje pro rok 2024 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,
na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců, podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven a kreativních odvětví
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na: https://visk.nkp.cz/
Knihovna 21. století též na: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2023 !!!

Bližší informace:
Mgr. Petra Miturová      tel.: 257 085 216             (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)
Mgr. Soňa Poláková       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.          (K 21)
PhDr. Vít Richter             tel.: 603 223 627             (VISK 3)