Práce na dálku, práce z domova

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost připravil několik manuálů a doporučení pro bezpečnou práci na dálku a videokonference:
Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/

Videokonference bezpečně
Standard pro VTC

Bezpečnostní standard pro videokonference
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/