Knihovna roku a Městská knihovna roku 2020

V letošním roce byl vyhlášen již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění jejich veřejných knihovnických a informačních služeb. Středočeský kraj v letošním roce reprezentuje Městská knihovna Dobříš.

Cena Knihovna roku 2020 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knhovna roku uděluje ministr kultury České republiky. Letos byla za Středočeský kraj nominována Obecní knihovna Hradištko.

Obecní knihovně Hradištko a Městské knihovně Dobříš držíme palce!!!!