Díla nedostupná na trhu - DNNT

V současné době probíhá zapojování knihoven a jejich uživatelů do využívání Národní digitální knihovny pro díla nedostupná na trhu (dále také NDK-DNNT). Systém DNK-DNNT zpřístupňuje plné texty digitalizovaných knih, periodik a dalších dokumentů vydaných na území ČR do roku 1989 (od roku 2021 budou v nabídce dokumenty vydané do roku 2007), které jsou chráněné autorským práv. Služba je poskytována knihovnám i uživatelům bezplatně, umožňuje pouze čtení dokumentů a zakazuje jakékoliv kopírování. Služba je poskytovaná uživatelům knihoven, které jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 jako knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Knihovna, která chce využívat služby NDK-DNNT a nabízet ji svým uživatelům, musí s Národní knihovnou uzavřít smlouvu o poskytování služeb.
Více na: https://dnnt.nkp.cz/