Knihy online pro vysokoškoláky

Studenti a pedagogové veřejných i soukromých vysokých škol mohou od 17. 3. 2020 využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol. Včera se na tom dohodli generální ředitel Národní knihovny Martin Kocanda a Jiří Srstka, ředitel spolku DILIA, kolektivního správce autorských práv.
Zpřístupněno tak bude více než 206.000 titulů digitalizovaných monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran.
Po dobu vyhlášení nouzového stavu si budou moci vysokoškoláci fondy otevřít, přečíst, ale nebude povoleno stahování a tisk těchto fondů.
Dohoda umožní studentům a pedagogům veřejných i soukromých vysokých škol přístup k digitalizovaným fondům Národní knihovny a veřejných vysokých škol online formou aplikace Kramerius.
Adresa aplikace Kramerius - http://kramerius.nkp.cz/