Knížka pro prvňáčka

SKIP ČR vyhlašuje dvanáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti
Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka.

Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny. Veřejná knihovna musí být institucionálním členem SKIP ČR.
Více informací naleznete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/