Slavnostní otevření Obecní knihovny Suchomasty

V úterý 18. června se konalo slavnostní otevření nově zrekonstruované knihovny v Suchomastech. Slavnostní otevření zahájila paní starostka Iva Kinclová, která přivítala pozvané hosty a obyvatele obce Suchomasty. Součástí programu bylo vystoupení dětí z tamější mateřské školky, žáků z druhého stupně Základní školy v Suchomastech a prohlídka knihovny. Přestřižení pásky se ujala nová paní knihovnice Markéta Musilová, která spolu s paní starostkou dovedla rekonstrukci knihovny ke zdárnému konci.
Díky nové paní knihovnici má obecní knihovna vlastní webové stránky a facebook.
https://knihovna-suchomasty.webnode.cz/
https://www.facebook.com/Knihovna-Suchomasty-2235819566539306/

 Suchomasty          Suchomasty 1

Suchomasty 3           Suchomasty 5