Městská knihovna roku 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ve spolupráci se Svazem měst a obcí vyhlašuje devátý ročník soutěže o nejlepší městskou knihovnu roku. Soutěž je určena pro knihovny ve městech, která mají 5000 a více obyvatel.

Soutěž probíhá ve dvou kolech:
1. kolo: knihovny jsou hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve 4 velikostních kategoriích
2. kolo: do toho kola je vybráno 8 knihoven, která postupně navštíví hodnotitelská komise a vyhodnotí podle 37 předem stanovených kritérií.

Slavnostní vyhlášení  vítězných knihoven v jednotlivých kategorií se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2019.

Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 31. 7. 2019

Podrobná pravidla najdete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku/cena-skip-mestska-knihovna-roku-2019