JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - BOOKSTART

Národní knihovna vydala metodickou příručku JAK NA PROJEKT S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA - BOOKSTART. Příručka byla zpracovaná ve spolupráci se Svazem knihovníku a informačních pracovníků ČR a její vydání podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
Elektronická verze příručky je k dispozici na: https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/informacni-materialy-a-dokumenty/JaknaprojektSknkoudoivotaweb.pdf