Biblioweb 2019

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje jubilejní 20. ročník soutěže o nejlepší webové stránky BIBLIOWEB 2019.
Podrobná pravidla soutěže a přihlášku naleznete zde: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/biblioweb/
Součástí přihlášky do soutěže Biblioweb 2019 je i stručná koncepce webu.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. února 2019
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2019 (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 1. dubna 2019.