KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM

Národní knihovna České republiky vydala metodickou příručku pro práci knihoven se sociálně vyloučenými a sociálním vyloučením ohroženými skupinami uživatelů KNIHOVNY A SKUPINY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM.
Vydaná metodická příručka je součástí řady "Rovný přístup" a byla vydána ve spolupráci s Knihovnou města Ostravy a za podpory Ministerstva kultury ČR.
Elektronická verze je k dispozici zde: https://ipk.nkp.cz/legislativa/normy-standardy-doporuceni/Rovnypristupvylouceninaweb.pdf