e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Dotační programy Středočeského kraje 2019

Dne 26. 11. 2018 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. 014-16/2018/ZK  „Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2019 pro všechna tematická zadání bude možné podat v termínu od 14. ledna 2019 od 9:00 hodin do 28. ledna 2019 do 16:00 hodin.
Více na: https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/tematicke-zadani-obecdni-knihovny

Tematické zadání "Obecní knihovny" zahrnuje vybavení knihovny mobiliářem, výpočetní nebo audiovizuální technikou - náklady neinvestičního/investičního charakteru (z dotace nelze hradit stavební práce apod.). Akce/projekt musí být ukončen do 31. 12. 2019. Žadatelem o dotaci může být obec ve Středočeském kraji nebo knihovna zřízená jako příspěvková organizace obcí ve Středočeském kraji. Knihovna musít být zapsána v evidenci knihoven MK ČR. Lze požádat o dotaci v rozmezí 20 000,- Kč až 70 000,- Kč. Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektuv.
V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. o dotaci z tematického zadání "Obecní knihovny" již nelze pro daný rok podat žádost z dalších tematických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotace z tematických zadání "Obnova památek" nebo "Podpora kultury". Současně platí, že i v rámci jedné oblasti tematického zadání (tj. např. "Obecní knihovny") může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.
Jedním z nových hodnotících kritérií je také spolupráce s Metodickým centrem pro výstavbu a rekonstrukci knihoven.