e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Knihovní zákon (č. 257/2001 Sb.). Komentář

Autorka komentáře knihovního zákona JUDr. Tereza Danielisová z Městské knihovny v Praze se pečlivě věnuje všem ustanovením zákona a vysvětluje tak čtenáři informace o systému knihoven, rozdělení knihoven, jejich povinnosti, podpora, informace ke knihovnímu fondu, úloze Národní knihovny, postavení krajských knihoven, nebo třeba ustanovení o přestupcích. Zároveň čtenáři přibližuje i předchozí právní úpravu a zároveň úpravu evropskou, která ovlivňuje i náš zákon.
Knihu vydalo nakladatelství Wolters Kluwer.
Knihu si můžete zatím předobjednat na: https://obchod.wolterskluwer.cz/cz/knihovni-zakon-c-257-2001-sb-komentar.p4746.html