KNIHOVNA - VĚC VEŘEJNÁ

U příležitosti 100 let od založení Československa v roce 1918 a v souvislosti se 100. výročním 1. knihovnického zákona z roku 1919 probíhají postupně ve 14 krajích ČR diskusní kulaté stoly. 

Panelová diskuse ve Středočeském kraji se uskuteční 3. října 2018 od 14.00 hodin ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně.

Postupně se u kulatých stolů ve všech krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů a budou diskutovat na tím, na co by se knihovny měly v budoucnu zaměřit, jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet, v čem se mají knihovny jako veřejné instituce změnit apod.
Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Spolku pro obnovu venkova, Svazu měst a obcí ČR a s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Více informací zde: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/