Městská knihovna roku 2018

SKIP a Svaz měst a obcí vyhlašují již podeváté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku.
Soutěž JE URČENA KNIHOVNÁM VE MĚSTECH, KTERÁ MAJÍ 5 000 A VÍCE OBYVATEL.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.
První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve čtyřech velikostních kategoriích.
Do druhého kola je vybráno 8 nejlepších knihoven, které hodnotitelská komise navštíví a vyhodnotí podle 37 předem stanovených kritérií.
Slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií a hlavní ceny se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2018.
Přihlášky do soutěže se odevzdávají do 31. 7. 2018.
Více na: https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku