KNIHOVNA ROKU 2018

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že v rámci Týdne knihoven bude udělena cena
KNIHOVNA ROKU 2018
Cena knihovna roku se uděluje za dlouhodobé zásluhy o rozvoj knhovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.
Návrhy na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby do 5. srpna 2018.

Uděluje se v KATEGORIÍCH:

a)       základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.

b)      významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb – např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.).

Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven. 

NÁVRHY na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna t.r. ;  s ohledem na § 607 občanského zákoníku postačí, když bude návrh doručen na podatelnu MK nebo datovou schránkou nebo elektronicky s ověřeným podpisem v pondělí 6. 8. 2018 a paralelně zaslán na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu; označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno, příjmení a místo trvalého pobytu.
Další informace najdete zde: https://www.mkcr.cz/knihovna-roku-583.html