Kamarádka knihovna

SKIP a Klub dětských knihoven vyhlašuje již 7. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti - Kamarádka knihovna.
Podrobné informace o soutěži najdete zde: http://www.kamaradkaknihovna.cz/
Přihlášky do soutěže můžete posílat nejpozději do 31. 7. 2018!