Vyúčtování VISK3 a K21 za rok 2018

PŘIPOMÍNÁME knihovnám, které získaly v letošním roce finanční prostředky z dotačních titulů Ministerstva kultury, že podklady pro vyúčtování dotačních programů VISK 3 a K21 za rok 2018 lze najít:

Pokyny a formulář k vyúčtování dotace z programu VISK 3 za rok 2018 najdete ke stažení na
http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Pokyny a formulář k vyúčtování dotace z programu K 21 za rok 2018 najdete ke stažení na
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21