Knihovna - věc veřejná

Od dubna do konce roku 2018 proběhne v jednotlivých krajích ČR 14 diskuzních stolů Knihovna - věc veřejná. Diskuzní stoly jsou zaměřeny na 100. výročí veřejného knihovnictví v ČR a na diskuzi o jeho budoucnosti. Projekt je realizován ve spolupráci SKIP, SDRUK, krajských knihoven se záštitou Asociace krajů, Svazu měst a obcí a Spolku pro obnovu venkova.
Termíny kulatých stolů a podrobnosti o tomto projektu najdete na webové stránce: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/
Celý cyklus by měl být uzavřen celostátním kulatým stolem, který by se měl konat 13. června 2018 v Obecním domě v Praze.