e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Vyúčtování dotačních titulů VISK 3 a K21 za rok 2017

Formuláře pro vyúčtování dotací poskytnutých Ministerstvem kultury na rok 2017 z programu Veřejné informační služby knihoven (VISK) a Knihovna 21. století naleznete na těchto stránkách:
VISK 3
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html

http://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni
Formuláře pro další podprogramy VISK najdete na jednotlivých podprogramech.
Knihovna 21. století
https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-visk-a-knihovna-21-stoleti-pro-rok-2017-1654.html
http://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21