e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Dotační programy Středočeského kraje 2018

Dne 5. 12. 2017 Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo svým usnesením č. č. 020-11/2017/ZK „Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek".
Žádosti pro rok 2018 bude možné podat v termínu od 22. ledna 2018 od 9.00 hodin do 31. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Jedním z programů je "Podpora obecních knihoven"
Více na:
http://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/podpora-obecnich-knihoven

Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek.
Středočeský Fond kultury a obnovy památek má následující tři tematická zadání:
Tematické zadání "Obecní knihovny"
Tematické zadání  "Obnova  památek"
Tematické zadání "Podpora kultury"
V rámci Středočeského fondu kultury a obnovy památek lze požádat pouze o jednu dotaci. V případě žádosti např. z tematického zadání "Obecní knihovny" již nelze pro daný rok podat žádost z dalších tematických zadání téhož fondu. V tomto případě tedy již nelze v daném roce požádat souběžně o dotaci z tematického zadání "Obnovy památek" nebo "Podpora kultury". Současně platí, že i v rámci jedné oblasti tematického zadání (tj. např. "Obecní knihovny") může jeden žadatel podat pouze jednu žádost.