e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

ROČNÍ VÝKAZ O KNIHOVNĚ za rok 2017

Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2017. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnout všechny požadované údaje.
KNIHOVNY ZASÍLÁJÍ VÝKAZ DO POVĚŘENÉ KNIHOVNY, tj. do Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Nejpozdější termín je 1. února 2018.
Formulář si můžete stáhnout zde: http://www.nipos-mk.cz/?cat=88