Cena MARK 2013 udělena

Dne 20. září 2013 byla v Kolíně na Knihovnickém happeningu počtvrté udělena cena MARK 2013. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu MARK 2013 získala PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá.

PhDr. Suchá je z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Je odborným garantem projektu http://vyzkumy.knihovna.cz/, byla projektovou manažerkou projektu Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP (sdružujícího knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe s cílem podporovat učící se komunitu lidí a sdílení znalostí zejména z oblastí znalostního, procesního a projektového managementu a nových médií a technologií). Vykonává funkci šéfredaktorkou časopisu ProInflow a je vynikající pedagožkou oboru (na KISK MU), svým nasazením a pracovitostí podněcuje k aktivitě v oboru své studenty. V roce 2013 stála u zrodu projektu vnášejícího prvky hodnocení služeb knihoven nezaujatými pozorovateli: http://mys3.cz/ (mystery shopping). Odstartovala výjimečně kvalitní projekt 100 metod - Metody a
techniky pro výzkum uživatelů a design služeb: http://100metod.cz/

 

Fotky z předávání ceny na
http://cizkovan.rajce.idnes.cz/happening_Kolin_2013