Výzva všem knihovnám ke spolupráci

Prosíme o vyplnění dotazníku za Vaší knihovnu do 14.10.2013. Dotazník naleznete zde http://www.survio.com/survey/d/cpk

V rámci naplňování Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011-2015 bude realizován Centrální portál českých knihoven - http://www.knihovny.cz (CPK).

Cílem tohoto projektu je, aby uživatel jakékoliv knihovny mohl v budoucnu využít služby nabízené všemi knihovnami v rámci České republiky. Obdobné systémy jsou v provozu nebo se připravují ve vyspělých zemích.

Centrální portál českých knihoven bude úspěšný pouze v případě, pokud splní očekávání knihoven a bude pro ně skutečným přínosem, který je bude motivovat k připojení. Proto Vás velmi prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím se snažíme o zmapování očekávání i potřeb knihoven.
Máte možnost ovlivnit charakter i priority budoucího Centrálního portálu českých knihoven, který zde bude pro Vás i pro Vaše uživatele. Je možné, že při vyplňování dotazníku narazíte na témata, se kterými jste se dosud nesetkali, nebo ke kterému se nedokážete jednoznačně vyjádřit. I tato skutečnost je důležitá, protože by měla identifikovat oblasti, na které budou zaměřeny vzdělávací aktivity.

Dotazník připravil řešitelský tým CPK ve spolupráci se specialistou na tento typ průzkumů, realizaci průzkumu zajišťuje Knihovnický institut NK ČR a je určen všem typům knihoven – specializovaným, vysokoškolským, výzkumným, muzejním, zdravotnickým, krajským, obecním, městským, které poskytují služby veřejnosti. Měly by ho vyplnit všechny knihovny, které provozují automatizovaný knihovnický systém.