Fúrie

Tak 8. září začínáme. My tři, krabice plné knih a auto. Už se těším na známé tváře, silnice, knihovny a knihovničky. Doma si pak po práci můžu přečíst nějakou příjemnou a zajímavou knihu, na kterou jsem během našich cest po knihovnách narazila. Kniha, kterou Vám chci představit, se sem možná nehodí, ale já mám potřebu o ní něco málo napsat. Po všech těch nenávistných komentářích pod články o migrantech, kterými nás média zásobují, mi přijde, že tak nějak musím...

 Já jsem PRO migranty přijmout, dokonce jsem pro navýšení kvót. Klidně mě bičujte, pomlouvejte, nenáviďte, ale život je jen jeden a já jej nechci projet autobusem a dívat se z bezpečné vzdálenosti z okénka...

Hitlerovy fúrie je kniha historičky Wendy Lowerové, která zmapovala osudy německých žen za druhé světové války, které buď kvůli pracovním povinnostem, lehkému výdělku či kvůli svým (i jiným) mužům odcestovaly dobrovolně na východ Evropy. Do Polska, na Ukrajinu, do Běloruska, Estonska, Litvy či Lotyšska. Všechno to byly oblasti s vysokým procentem židovského obyvatelstva. Lowerová po dvacetiletém archivním výzkumu, kdy se probírala útržkovitými zprávami, neúplnými dokumenty, napsala knihu, která vás zaujme od první strany. Co přimělo německé dívky a ženy, aby se mlčky zúčastňovaly zvěrstev ve východní Evropě, dělaly, že nic nevidí nebo se aktivně spolupodílely na akcích SS? Lowerová díky svému dlouholetému bádání odkrývá osudy 13 žen – učitelek, zdravotních sester, manželek, sekretářek. Co je vedlo k tomu, že většina z nich nebyla ani příliš překvapená krutostí, se kterou se zacházelo s židovským či místním obyvatelstvem? Dlouhodobé německé vymývání mozků? Nebo hrdost? Na německou rasu? Výjimečné postavení a intelekt? To, že pochází z privilegované země?

SiF

Komentáře vytvořeny pomocí CComment