Valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP a seminář

Dne 31. 10. naše tři knihovnice z dětských oddělení a jedna kolegyně z regionálních služeb odjely na Valnou hromadu KDK SKIP a seminář do Ostrova nad Ohří. Valná hromada byla zahájena v 14.00. Po zahájení nás čekaly zprávy o projektech KDK roku 2017 a plány na rok 2018, zprávy o činnosti klubek, volba předsedkyně a tajemnice KDK na další období. Po příjemném zahájení a debatní chvilce, jsme se odebraly do krásných prostor nově zrekonstruované knihovny. Knihovna je v provozu od roku 1945. Knihovnu jsme si velice rády všechny prohlédly, načerpaly nové nápady. Knihovnice byly velice příjemné a vstřícné, snažily se zodpovědět veškeré naše dotazy, provedly nás celou knihovnou, dokonce jsme viděly i půdní prostory. Večer jsme se odebraly do nedaleké restaurace na večeři. Některé zůstávaly po večeři v restauraci déle, někdo si odešel odpočinout a nabrat sil na druhý den. Některé kolegyně dokonce přespaly v knihovně. Program začal v 9 hodin seminářem: „Scénické čtení a listování v knížkách - jedna z cest dětí ke knížce, čtenářství a do knihovny".  Lektorkou byla  MgA. Emílie Zámečníková, která je z Katedry výchovné dramatiky DAMU. Cílem semináře bylo jak správně pracovat s knihou a dětským čtenářem zábavnou formou. A co je scénické čtení. Současně v odpoledních hodinách probíhal hodinový seminář QR kódy pro knihovny. Konec byl v 17 hodin.  A my, po rozloučení s milými kolegyněmi, jsme se odebraly směr Příbram.
MaS

 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment