Týden knihoven

Právě v těchto dnech je Týden knihoven v plném proudu. Cituji: “Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 19. ročník této celostátní akce (příští rok budou kulatiny,hm) na podporu četby a knihoven. V centru zájmu knihoven jsou především uživatelé. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající“.

Tak si tak říkám Týden knihoven oslavuje knihovny a uživatele, březen je měsíc čtenářů... a vloudila se otázka, zda tam něco nechybí? A ano. Já, jako knihovnice, chci mít taky svátek!!!

Oficiálně! Tak vyhlašuji od letošního roku 2015 čtvrtek v pohyblivém Týdnu knihoven za svátek všech knihovnic a knihovníků.

Dnes přeji jen touto cestou všem knihovnicím a knihovníkům radost z této profese, hodně zajímavých knížek na půjčování a také hodně spokojených čtenářů. Slibuji, že budu od příštího roku posílat osobní gratulace k tomuto, mnou vytvořenému, svátku. Ať žijí knihovnice a knihovníci :-)

JiS

Komentáře vytvořeny pomocí CComment