e-kis

ODDĚLENÍ REGIONÁLNÍCH SLUŽEB KJD Příbram

Školit se a vzdělávat

Zrovna nyní se v učebně vedle mé kanceláře školí desítka pozorných knihovnic. Dobrovolně se přihlásily na dvoudenní kurz Citujeme správně pomocí Citace.com. Už druhý den se snaží do sebe vstřebat všechny informace, které na ně lektorky „chrlí“. Neuvěřitelně a mile mě překvapila chuť těchto knihovnic, které mají některé 4 roky do důchodu, se vzdělávat. Brala jsem to trochu jako samozřejmost, ale lektorka, která školila mé kolegyně první den, byla tak pozitivně naladěna z jejich snahy se učit a vzdělávat, že mne samotnou to překvapilo. Jsme přece kulturní a informační pracovníci, a proto vzdělávání se beru víceméně jako danou věc! Ale paní lektorka, která k nám do knihovny přijela z Moravy, se upřímně divila jejich chuti a nasazení. U nich prý vládne mezi letitými pracovníky knihoven spíše nechuť k učení.  Nevím, jak dalece je toto tvrzení pravdivé, ale mne díky tomu opět zaplavil pocit hrdosti na mé starší (i mladší) kolegyně, které se očividně výzev nebojí. A děkuji paní lektorce, že mě vytrhla z mých stereotypů a připomněla mi, že si mám svých kolegyň a jejich snahy vážit a nebrat vše tak samozřejmě.
SiF

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Děti a čtení

Velké pozornosti by se mělo dostávat nejvíce dětem. To je v rukou zaměstnanců na dětských odděleních v knihovnách, ti mohou čerpat ze své fantazie co hrdlo ráčí, protože k rozvoji čtení a získávání vztahu ke knize napomáhají nejen rodiče, ale i my KNIHOVNY  pomocí informačních lekcí, tematických besed a projektů na podporu dětského čtenářství. Čtení je opravdu velmi důležité, jeho prostřednictvím děti rozvíjí svou smyslovou stránku, také napomáhá k rozvoji a obohacování slovní zásoby. Bohužel se často hovoří o tom, jak děti málo čtou a málo chodí do knihoven, proto je nezbytné podporovat jejich vztah ke knihám i čtení. Naučit je vyhledávat a orientovat se v knihovnách. Pro některé dětské čtenáře ale bohužel čtení, například beletrie, představuje jenom školní povinnost. Spousta dětí přečte knihu jen do poloviny a přestane je bavit nebo prostě nerozumí textu. V posledních letech bylo uskutečněno několik výzkumů, jejichž cílem bylo zjistit, jaká je situace v oblasti dětského čtenářství a čtenářských návyků. Hlavním úkolem těchto výzkumů je získat informace o tom, jak často děti čtou, co čtou, kde a za jakých podmínek čtou, jaký mají vztah ke čtení, ke knihám apod.
Jaký pohled na danou situaci máte Vy?
MaS


 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Kdy seznámit děti s první knihou?

Knihovny Jana Drdy v měsíci říjnu, a to od 2. – 7. října, pořádá akci s názvem „Týden knihoven“, kterou letos naše knihovna věnuje svými akcemi především malým dětem.
D
ne 5. 10. 2017 proběhne na ústřední půjčovně pro děti akce pod názvem „Pohrádky aneb Jak se rodí kniha“, workshop spisovatelky Pavly Soletky Krátké a ilustrátorky Marie Snášelové Štorkové. Akce je věnovaná naši nejmenším čtenářům, a to dětem od 3 let věku. Začíná v 16 hodin.
Následuje pak 6. 10. 2017 další akce pro děti, také na ústřední půjčovně pro děti a to s názvem „Zvířátka jsou naši kamarádi“ – od 13.30 – 15 hodin.
Další akce pro děti budou také na našich pobočkách, jak na 7. základní škole, tak i na Březových Horách. Přesný rozpis těchto akci najdete na našich webových stránkách.
Ráda bych Vás touto cestou pozvala k nám do Knihovny Jana Drdy s Vašimi dětmi a zároveň bych chtěla říct, že je hodně důležité vést děti ke čtení už od brzkých let, aby děti získaly vztah jak ke knihám, tak ke čtení samotnému. Proto naše knihovna tyto akce podporuje a tímto se snaží si vychovat pro sebe nové čtenáře už od útlého věku.
V dnešní době plné počítačů a tabletů děti nemají zájem o čtení, nerozvíjí si slovní zásobu a neumí se ponořit do skutečného příběhu, který jim kniha nabízí...
Proto neváhejte, vezměte své děti a přijeďte se pobavit k nám do knihovny a užijte si s námi hezké odpoledne.
Těšíme se na Vás…
MiŠ

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Maria Montessori

Je tomu pár týdnů co se školáci vrátili do lavic, proto v tomto blogu pár vět k jedné z největších legend pedagogiky.
Maria Montessori  byla všestranná italská pedagožka a vědkyně, která je známa především svými novými pedagogickými metodami. V roce 1896 byla v Itálii promována jako první žena doktorkou medicíny. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí (specializovala se na studium dětských nervových nemocí).  Problematika mentálně zaostalých dětí ji pohltila a začala hledat materiály, aby se o nich dozvěděla více. Nebyla v jednoduché situaci, neboť rozvoji duševně zaostalých se tehdy moc nevěřilo. V roce 1907 se pustila do vzdělávání dětí z chudinských čtvrtí Říma, kde konečně mohla ověřovat své pedagogické metody v praxi. A měla velký úspěch, mnozí byli překvapeni, jak jiné jsou třídy pod jejím vedením. Zrušila klasické lavice a nechala děti, ať pracují třeba i na zemi, když jim to vyhovuje. Vytvořila učební pomůcky, které žáky zaujaly tak, že se díky nim chtěli něco učit. Sestavila pomůcky tak, aby každé dítě mohlo snadno napravit případnou chybu. Objevila, že potenciál každého člověka je třeba rozvíjet již od samého počátku - od miminka až po vysokou školu. Samotné učení by pak mělo probíhat bez zbytečného stresu a dalších projevů s negativním dopadem na psychiku dítěte. Tím, že vystudovala mnoho oborů, mohla do vzdělávání implementovat nejrůznější poznatky o fungování lidského mozku a psychiky. Své poznatky sepisovala do knih, které byly postupně přeloženy do mnoha jazyků. Její teze byly na svou dobu převratné a s úspěchem se praktikují dodnes.
VS
                               

 

Přidat komentář (0 Komentářů)