Krásné vánoční svátky

Vánoce

Příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2022 vám všem přeje Oddělení regionálních služeb Knihovny Jana Drdy Příbram.